Contributie en inschrijfgeld

Aanmelden lidmaatschap RKVV Waalre

Als u lid wilt worden van de club, vul dan het aanmeld formulier in.

Voor leden beneden 18 jaar moeten de ouders of voogd dit formulier invullen.
Door ondertekening wordt aan RKVV Waalre volmacht verleend de contributie automatisch van de rekening af te schrijven. Tevens gaat men akkoord met het vrijwilliger beleid welke op de site is terug te vinden.

Inschrijfgelden

Senioren € 9,-
Junioren € 7,-
Niet actief nihil

Contributie

De contributie wordt bepaald in de ledenvergadering voorafgaand aan het seizoen waarop de contributie betrekking heeft. De contributie wordt middels een automatische incasso geïnd.

Contributiebedragen seizoen 2023– 2024

Contributie actieve senioren vanaf 18 jaar en ouder € 205,-
Contributie actieve junioren, vanaf de JO8 tot 18 jaar € 165,-
Contributie veteranen/veterinnen € 115,-
Contributie Mini’s € 80,-
Contributie niet actieve leden € 50,-