Technisch beleid jeugd RKVV Waalre

Technisch Beleid Jeugd


Visie Jeugd RKVV Waalre

De technische commissie van het jeugdbestuur van RKVV Waalre streeft de volgende visie voor de jeugd na:

“Bij voetbalvereniging Waalre vind je voldoende uitdaging om je te ontwikkelen tot goede voetballer, zodat je met veel plezier in je eigen dorp kunt blijven voetballen.”

Deze visie ligt in lijn met de visie van de gehele voetbalvereniging (zie Visie RKVV Waalre).
Onze jeugdopleiding heeft als doel zoveel mogelijk spelers op te leiden voor het spelen op eerste elftalniveau. Een hecht teamverband speelt daarom ook een grote rol in onze jeugdopleiding. Binnen de jeugd is het A1 elftal de bindende factor met bijbehorende voorbeeldfunctie.

 

Beleid

Het beleid is er allereerst op gericht om de jeugdspelers zoveel mogelijk te behouden, zodat er uiteindelijk voldoende aanwas is en blijft voor het 1e en 2e elftal. Dit trekt uiteindelijk ook nieuwe jeugdspelers aan, zo is onze verwachting. Om het doel te behalen wordt het beleid bepaald op basis van onderstaande richtlijnen.

a) Volgen van duidelijke leerdoelen per leeftijdscategorie.
b) Opleiden van trainers om leerdoelen te behalen.
c) Bieden van uitdaging en perspectief aan alle jeugdspelers.
d) Besteden van aandacht aan gerichte ontwikkeling, zowel op techniek als motoriek.
e) Verschaffen van duidelijkheid omtrent beleid voor zowel de jeugdspelers als ouders.

In het plan: Technisch Beleid Jeugd worden deze richtlijnen verder uitgediept. Ook wordt er door het benoemen van trainingsdoelen en -opbouw verder invulling gegeven aan de uitvoering hiervan. Indien wenselijk kun je dit plan opvragen via: jeugdcommissie@rkvvwaalre.nl


KNVB principe Gelijke Kansen

RKVV Waalre omarmt het KNVB principe van Gelijke Kansen. De ontwikkeling en daarmee het eindniveau van spelers en speelsters op jonge leeftijd is onvoorspelbaar. Het lijkt logisch om het eindniveau te voorspellen op basis van de aanname dat de huidige voetbalkwaliteiten van jeugdspelers vaststaan en zich via een rechte opwaartse lijn doorzetten. De praktijk wijst echter anders uit. Door het aanbod op dat ‘huidige’ moment af te stemmen, is het voor veel jeugdvoetballers onmogelijk om op de lange(re) termijn het maximale uit zichzelf te kunnen halen.

Met de principes van Gelijke kansen en Gemengd voetbal krijgt een grotere groep voetballers de mogelijkheid om zijn of haar potentie volledig te benutten en maximaal plezier te beleven aan voetballen. Hierdoor voelen kinderen zich gezien en blijven langer voetballen. Ook nemen de mogelijke negatieve bijzaken van teamindeling en selectiebeleid sterk af.

Iedereen dezelfde middelen
Gelijke kansen betekent concreet dat ieder kind dezelfde middelen (trainers, trainingen, faciliteiten) ter beschikking krijgt, ongeacht het niveau van het kind. In de onderbouw van de jeugd wordt het voetbal gekarakteriseerd door voornamelijk solistisch spel. Het oog is gericht op de bal en de goal en niet op de medestanders. Spelen met vriendjes /vriendinnetjes maakt de teamprestaties van ondergeschikt belang. Omdat de jeugdspelers elkaar weer in latere elftallen tegenkomen, worden de teams hier nog gemixt, zodat er een brede verbondenheid ontstaat binnen de leeftijdscategorieën.

Vanaf JO-10 verandert het spelbeeld en wordt er gezocht naar medespelers op het veld. Bovendien wordt de teamprestatie belangrijker voor de kinderen. De verschillen in niveau worden wat meer zichtbaar. Iets dat kinderen zelf ook opmerken. Bij te grote verschillen kan het spel minder leuk worden voor sommige kinderen. Kinderen die ver vooruit zijn op de rest kunnen zich niet meer uitgedaagd voelen en zullen onbewust andere kinderen minder in hun spel betrekken. De kinderen die niet meekomen met de rest zullen zich gepasseerd voelen en zullen zich ook niet verder kunnen ontwikkelen doordat er steeds minder balcontacten zullen zijn.


Spelen op eigen niveau
Kinderen kunnen zich dus vanaf dit moment (JO-10) beter ontwikkelen als ze op hun eigen niveau spelen. Teams worden ingedeeld op het eigen niveau. Hierbij is roulatie tussen die verschillende teams een uitkomst om al te grote verschillen tussen de teams en tegenstanders te voorkomen. Bovendien draagt dit bij aan de verbondenheid binnen de leeftijdscategorieën. Belangrijk te vermelden is dat hier het Gelijke Kansen principe nog steeds bestaat. We blijven aandacht houden voor de hele groep, door ze een gelijke hoeveelheid trainingsuren en middelen te geven. De reden hierachter is dat JO10 over drie jaar niet met zes, maar met elf spelers op een veld staan, dus de scheiding is niet langdurig. Het moet één groep blijven.

 

In het plan: Technisch Beleid Jeugd worden deze richtlijnen en het Gelijke Kansen principe verder uitgediept. Ook wordt er door het benoemen van trainingsdoelen en -opbouw verder invulling gegeven aan de uitvoering hiervan. Indien wenselijk kun je dit plan opvragen via: jeugdcommissie@rkvvwaalre.nl