Visie RKVV Waalre


Visie RKVV Waalre

Voetbalvereniging Waalre wil het mogelijk maken om binnen kerkdorp Waalre actief en passief bezig te zijn met veld voetbalsport. Leden kunnen de voetbalsport zowel recreatief als prestatief beoefenen op ons mooie gezellige toegankelijke complex binnen het dorp. Voetbalvereniging Waalre heeft hierbij als lijfspreuk:
โ€œKracht door samenwerkingโ€.

Kracht door samenwerking
Voetbalvereniging Waalre benadrukt in het uitoefenen van de voetbalsport het teambelang waarbij individuele sterkten tot zijn recht komen en individuele zwakten worden geneutraliseerd. Buiten de uitoefening van de sport promoot voetbalclub Waalre van elk lid een bijdrage in het โ€œdraaiende houdenโ€ van de vereniging. Voetbalvereniging Waalre wil op deze wijze ook een bijdrage leveren aan het bevorderen van gemeenschapszin.

Prestatief
De best presterende leden voetballen in het vaandelteam: het eerste elftal. Deze leden worden per wedstrijd gekozen uit een selectie van ongeveer dertig leden. Leden uit de selectie die niet gekozen worden in het eerste elftal spelen ook prestatief in het tweede elftal. Het sportieve doel is om met het eerste elftal in de top van de vierde klasse of in de derde klasse KNVB te spelen. We streven ernaar dat de sterkte van zowel het eerste als tweede elftal het hechte teamverband zal zijn. Goede faciliteiten en gezelligheid zijn hierbij de bevorderende elementen.
Het eerste elftal is de bindende factor binnen onze vereniging. Het elftal fungeert als voorbeeldfunctie voor de jeugd en haar wedstrijden vormen het middelpunt van de passieve voetbalrecreatie. Onze jeugdopleiding heeft als doel zoveel mogelijk spelers op te leiden voor het spelen op eerste elftal niveau. Het hechte teamverband speelt daarom ook een grote rol in onze jeugdopleiding. Binnen de jeugd is het A1 elftal de bindende factor met bijbehorende voorbeeldfunctie.

Recreatief
Voetbalclub Waalre biedt ook de mogelijkheid recreatief te voetballen. Naast het teamverband staan lichaamsbeweging, ontspanning en gezelligheid hierbij hoog in het vaandel zowel bij de jeugd als senioren. Seniorenteams hebben een voorbeeldfunctie voor de jeugd.

Passief
Voetbalclub Waalre biedt passieve leden een goede en gezellige accommodatie om het voetbalspel te bekijken en een gezellig samenzijn.

1. Gemeente Waalre
Voetbalclub Waalre kan niet zonder de steun en medewerking van gemeente Waalre. Voetbalclub Waalre wil op haar beurt de gemeente bieden: een positieve uitstraling in de regio, het bieden van zowel passieve als actieve recreatie voor inwoners van Waalre, het leveren van een positieve bijdrage aan de gemeenschapszin.

2. Sponsoren
Voetbalclub Waalre kan niet zonder de steun van haar sponsoren. Voetbalclub Waalre biedt op haar beurt iedere sponsor gelegenheid voor het promoten van de belangen van de sponsor in een goed samenwerkingsverband. Door het sponsoren van voetbalclub Waalre levert een sponsor ook een bijdrage aan de gemeenschap hetgeen een positieve associatie van de gemeenschap met de sponsor bevordert..

3. Vrijwilligers
Geen vereniging draait zonder vrijwilligers. Daarom promoot voetbalvereniging Waalre dat ieder lid een bijdrage levert aan het draaiende houden van de vereniging. Voetbalvereniging Waalre biedt elke vrijwilliger naast gezelligheid veel respect, aandacht en waardering voor het verrichte werk.

4. Ouders van jeugdleden
Voetbalvereniging Waalre rekent erop dat ouders van jeugdleden hun kinderen ondersteunen in het uitoefenen van de voetbalsport. Voetbalvereniging Waalre spant zich op haar beurt in, dat uw kind zich plezierig kan ontspannen met voetballen en zich ontwikkelen in deze sport door middel van trainingen en wedstrijden. Daarnaast willen wij een bijdrage leveren uw kind te leren denken en handelen in team en organisatieverband. Onze vereniging gemakkelijk bereikbaar binnen Waalre dorp waardoor uw kind vroeg zelfstandig wedstrijden en trainingen kan bezoeken.