Toernooi informatie: Wolders Motus People 6 VS 6 toernooi

Het Wolders 6 VS 6 toernooi is back!

Graag willen we al onze sponsoren bedanken voor het medemogelijk maken van het terugkeren van het Wolders 6 VS 6 toernooi!

Regelement – Motus People 6vs6 Voetbal Toernooi

Regels

 • De teams worden verzocht zich 30 minuten voor de eerste wedstrijd bij de toernooileiding te melden.
 • De speelduur per wedstrijd is 20 minuten, die in één keer gespeeld worden zonder daarbij van kant te wisselen.
 • Gespeeld wordt met zes spelers waarvan een doelverdediger.
 • Een winstpartij levert drie punten op, een gelijkspel één.
 • Er mag doorlopend gewisseld worden.
 • Spelers mogen maar voor één team uitkomen. Over dispensatie van deze regel beslist de toernooileiding.
 • De thuisspelende ploeg trapt af, vanaf de door haar gekozen zijde.
 • Begin en einde van de wedstrijden worden door de scheidsrechter en dus niet centraal aangegeven.
 • Als beide teams shirts van dezelfde kleur dragen, moet de ‘thuisspelende’ ploeg andere shirts aantrekken. Een en ander eventueel in overleg met de scheidsrechter. Er zijn hesjes in verschillende kleuren beschikbaar voor het geval dat er geen andere shirts ter beschikking zijn.
 • De teams moeten bij aanvang van de wedstrijd op het veld klaar staan: dus liefst enkele minuten voor aanvang aanwezig zijn.
 • Heb begrip voor de scheidsrechter; die heeft dat ook voor jou.
 • De winnaars van de poules gaan door naar de knock-out fase. Deze worden aangevuld door de beste twee nummers twee. Bij een gelijk aantal punten wordt er naar het doelsaldo gekeken om te bepalen wie de beste nummers twee zijn geworden.
 • Waar het reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.

Spelregels

 • De buitenspelregel wordt niet toegepast.
 • Er worden geen corners genomen: na iedere drie corners wordt er een penalty genomen.
 • De penaltystip is op 7 meter van de goal.
 • De keeper mag onderhands en bovenhands uitgooien; de bal direct over de middellijn uitgooien is toegestaan.
 • De keeper mag de bal tot 3 meter uit zijn doel met de hand raken.
 • Er mag vanuit alle posities gescoord worden.
 • Slidings in een duel zijn niet toegestaan.
 • Als de bal uit is aan de zijkant van het veld dan wordt de bal aan de zijlijn niet ingegooid maar ingeschoten.
 • Alle spelhervattingen dienen binnen 5 seconden te gebeuren; zo niet, dan gaat de bal naar de tegenpartij. De tegenpartij dient daarbij ten minste 3 meter afstand te nemen.
 • Er zijn geen grensrechters: de scheidsrechter beoordeelt of een bal in of uit is.

Overtredingen

 • De scheidsrechter kan een speler 2 minuten, 5 minuten of de gehele wedstrijd uit het veld sturen. De straf die opgelegd wordt is aan de scheidsrechter te bepalen op basis van de zwaarte en/of frequentie van de overtreding(en).
 • Uit het veld gestuurde spelers mogen niet vervangen worden.
 • Als een speler voor de rest van een wedstrijd van het veld is gestuurd (equivalent van een rode kaart), dan beslist de toernooileiding of de betreffende speler voor de duur van het toernooi wordt uitgesloten.
 • Een team dat niet binnen vijf minuten na aanvang aanwezig is, verliest de wedstrijd met 5-0.
 • Een team dat moedwillig de uitslag beïnvloedt, zal door de toernooileiding voor het hele toernooi uitgesloten worden.
 • Bij wangedrag van speler(s) en/of team(s) kan de scheidsrechter besluiten de wedstrijd te staken. Bij een gestaakte wedstrijd beslist de toernooileiding in overleg met de scheidsrechter over wel/niet uitspelen en/of uitsluiting van speler(s) en of team(s) voor de rest van het toernooi.
 • Constatering van drugsgebruik of overmatig drankgebruik kan tot diskwalificatie van het hele team leiden.
 • Bij wangedrag kan de toernooileiding beslissen dat speler(s) en/of team(s) het sportpark moeten verlaten.