Wolders 6 vs 6 toernooi

Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar: Wolders6vs6toernooi@gmail.com

Algemene voorwaarden:

WOLDERS 6-TEGEN-6
MOTUS PEOPLE OPEN TOERNOOI

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Inschrijving en Deelname:
1.1. Deelname aan het toernooi impliceert acceptatie van deze algemene voorwaarden.

2. Betaling:
2.1. Het inschrijfgeld voor het toernooi dient vooraf en volledig te worden betaald volgens de instructies bij de inschrijving.
2.2. Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd, tenzij het toernooi wordt geannuleerd door onvoorziene omstandigheden.

3. Annulering en Wijzigingen:
3.1. De organisator behoudt zich het recht voor om het toernooi te annuleren, te wijzigen of uit te stellen in geval van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden.
3.2. In geval van annulering worden de deelnemende teams zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en wordt het inschrijfgeld gerestitueerd.

4. Gedrag en Veiligheid:
4.1. Alle deelnemers worden verwacht zich te houden aan de geldende wetten, regels en normen voor fatsoenlijk gedrag.
4.2. De organisator behoudt zich het recht voor om teams uit te sluiten van deelname bij wangedrag of schending van de regels.

5. Aansprakelijkheid:
5.1. De organisator is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, verlies of beschadiging van eigendommen tijdens het toernooi.
5.2. Deelnemende teams zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en moeten geschikte verzekeringen hebben.

6. Beeldmateriaal:
6.1. Door deelname aan het toernooi geven teams toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s, video’s, etc.) voor promotionele doeleinden.

7. Alcoholgebruik:
7.1. Het is ten strengste verboden alcoholische dranken te nuttigen door personen onder de 18 jaar, zowel op als rondom de toernooilocatie.
7.2. Deelnemende teams dienen zelf de verantwoordelijkheid te nemen om ervoor te zorgen dat hun teamleden zich houden aan de wettelijke leeftijdsgrenzen voor het nuttigen van alcohol.
7.3. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, boetes of andere gevolgen die voortvloeien uit het niet naleven van de leeftijdsgrenzen voor alcoholgebruik.