Aanmelden voor Voetbalkamp 2022

Betalen kan door het geld over te maken naar: NL75 RABO 0155 7065 00 t.n.v. R.K.V.V. Waalre met als onderwerp de naam van je kind.

De inschrijving is pas definitief als je een bevestigingsmail hebt ontvangen van jeugdcommissie@rkvvwaalre.nl

Inschrijven voor 15 mei